Dergi

Muhafazakarlık

40

Muhafazakâr Düşünce Dergisi 40. sayısı ile onuncu yılını tamamlamış oluyor. Dergi mezarlığına dönen ülkemiz açısından bu büyük bir başarıdır. Fikir dergiciliğinin son derece zor olduğu ülkemiz koşullarında on yıl boyunca, kaliteden taviz vermeden ve tökezlemeden 40 sayı çıkarabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı siz değerli okuyucularımızın katkısına borçluyuz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Dergimiz bundan on yıl önce, ...

Devamı »

MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNÜRLER III

39-

Muhafazakâr Düşünce’den Türkiye son on yıldır her alanda muazzam bir değişim içinde. Fakat bu değişim, bir vakitler olduğu gibi eskiyi yıkan, gelenekseli berhava eden, kadim değerleri bir kalemde silen bir yenilenme değil. Gecekondu tarzı bir değişim değil. Bu değişim kökü mazide olan sağlam ve esaslı bir değişim. Bu değişim, bu ülkenin vazgeçilmez sabitelerine bağlı bir ...

Devamı »

MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNÜRLER II

38

Geçen sayımızla başladığımız “Türkiye’de Muhafazakâr Düşünceyi Etkileyen İsimler” dosya konusuna bu sayıda devam ediyoruz. Öncelikle, gerek yüzyüze tebriklerini ileten gerekse, telefonla, maille bizlere ulaşan tüm Muhafazakâr Düşünce Dergisi okurlarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 37. sayımıza sizlerden gelen olumlu tepkiler, tarihe not düşen arşivlik bir sayı hazırlama konusunda motivasyonumuzu artırdı ve bizlere yaptığımız ...

Devamı »

Muhafazakar Düşünceyi Etkileyen Düşünürler – I

37

Muhafazakâr Düşünce’nin 10. Yılı Üzerine Derkenar Dergicilik zor zenaat. Bunu, az çok dergiciliğe bulaşmış herkes bilir. Ayaktakalabilen, bir gelenek inşa edebilen dergi sayısı bir elin parmaklarını geçmez.Kapanan dergi sayısı ise hesaba gelmez. Türkiye adeta bir dergi mezarlığına dönmüştür. İşte 2003 yılının sonlarında hazırlığı yapılan ve 2004’ün başında çıkmaya başlayan Muhafazakâr Düşünce Dergisi ...

Devamı »

Değerler

36

Son yıllarda hem ülkemiz de hem de uluslararası entelektüel dünyada değerlerle ilgili çalışmalara ilgi giderek artmıştır. Çağımızın “hoşgörü”, “öteki”, “savaş”, “barış, “özgürlük” gibi temel problemlerini göz önüne alırsak “Değerler”in bu yükselişi tesadüfü olmasa gerek. Aydınlanmayla birlikte başlayan “değerler”in değersizleştirilmesi anlayışı, hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurdu. Aydınlanmanın “akıl”ın ...

Devamı »

Akademide Sorun Ne ?

35-683x1024

Muhafazakâr Düşünce’den Muhafazakâr Düşünce’nin bu sayısı bir bütün halinde akademiyi mercek al-tına alıyor: Üniversite olgusu nasıl doğmuş ve nasıl gelişmiştir; Türkiye’de durum nedir? Özellikle üzerinde duracağımız konu Türkiye’deki “üniver-site sorunu”dur. Çünkü Türkiye’de hiçbir zaman üniversite kendi haline bı-rakılmamış; üniversite başından beri devletin tasallutu altında kalmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan üniversite ...

Devamı »

Muhafazakar Düşünce ve Sanat

33-34-680x1024

Tartışma önce “sanat’ın ne içindir” ile başladı. Sonra “sanatın ancak kendisi için var olacağı” söylemi ile “toplum yararına olacağı” söylemi arasında bir ayrışma oldu. En sonunda sanatın hiçbir disipline hizmet etmeyeceği ancak “Sanat, sanat içindir” ilkesinin yanlış olacağı konusunda bir anlayış gelişmeye başladı. Bazen ideolojik anlamda kullanıldı, bazen kendi haline bırakıldı. Ama ...

Devamı »

Birey

32-678x1024

Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak toplumun dört temel kurumu olan Devlet, Sivil Toplum-Ara Kurumlar, Aile ve Birey’in son konusu olarak bu sayımızda BİREY’i işleyeceğiz. Birey modern zamanlarda sosyal bilimlerin her dalının ve ideolojik eğilimlerin ana konularından birisi olmuştur. Hala sosyal, siyasî, kültürel, psikolojik ve iktisadî teorilerin tamamı konumlarını ya birey temelli ya ...

Devamı »

Medeneyiten Temel Kurumu Aile

31-681x1024

Muhafazakâr Düşünce’den…“Aile beşerî toplumun ve yönetimin nihaî temeli, özgür bir toplumun hakikî dayanağı olan toplumsal bir kurumdur.” Tarihsel bir sürekliliği olan aile günümüze kadar toplum içinde çeşitli görevler yüklenmiş en önemli toplumsal kurumdur. Aile kurumunun biyolojik, psiko- lojik, ekonomik, sosyolojik, dini ve eğitimsel işlevinin yanında değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan işlevleri de ...

Devamı »

Sivil Toplum – Ara Kurumlar

29-30-679x1024

Sivil toplum, modernleşme sürecinde devletin normatif denetleyici gücünün artmasına, yine devletin vatandaşlar üzerinde kimlik belirleyici ve değer yükleyici beklentisinin artmasına paralel olarak önem kazanmış bir kavramdır. Sivil toplum, genel olarak birey ile devlet arasında iletişim sağlayıcı, bireylerin çıkarlarını devlet karşısında koruyan ara kademelere işaret etmektedir. Geleneksel sosyal yapının çöküşü ve cemaatlerin çözülüşüyle birlikte siyaset ...

Devamı »