Gelecek Sayılar

52., 53. ve 54. Sayılar Makale Çağrısı

VEFATININ 50. YILINDA MÜTEFEKKİR ALİ FUAD BAŞGİL 52. SAYI MAKALE ÇAĞRISI Fikirleri, eserleri ve siyaset tecrübesi açısından Türk siyasal hayatında önemli yeri olan Ali Fuat Başgil hukukçu, devlet adamı, siyasetçi, sivil toplumcu kimliği ile nev-i şahsına münhasır bir portredir. Türk muhafazakârlığını liberalizmle buluşturan fikriyatı, hem Doğu ve Batılı kaynaklara olan ...

Devamı »