Ana Sayfa Yazara Notlar Gelecek Sayı Önceki Sayılar Künye İletişim Satış Noktaları English
Ara  
:: Ana Menü
Ana Sayfa
Önceki Sayılar
Gelecek Sayılar
Abonelik
Künye
Basından
Yazara Notlar
Satış Noktaları
İletişim
Çevrilecek Metinler
English
Abstracts
Muhafazakar Düşünce Sempozyumu

Ayın Kitabı
Hikmet Kavşağında - Edmund Burke ve Ahmet Cevdet
Bedri Gencer

Yeniliklerden Haberdar Olun
E -posta :


Adalet   Sayı : 15

Takdim...
Muhafazakâr Düşünce'nin bu sayısında zor bir konuyu ele alıyoruz: Adalet. Sos-yal-siyasal teori odaklı dergiler arasında adalet sorununu özel sayı konusu yapmakla Muhafazakâr Düşünce galiba alanında bir ilki de başarmış oluyor. Adalet kelimenin tam anlamıyla evrensel bir toplumsal-siyasal ideal. Yani, adaletin evrenselliği hem zamana hem de mekâna ilişkin… Evrensel olduğu ölçüde de gerçekten zor bir konu adalet. Nitekim, kadim zamanlardan beri hukuk ve siyaset filozoflarınca tartışılmış olmasına rağmen, gerçekten de halâ gerek anlamı gerekse icapları üzerinde görüş birliği sağlanabilmiş değil. Günü-müz siyaset felsefesinde de adalet konusu çeşitli yönleriyle elbette tartışılmaya devam ediyor. Hatta John Rawls'un 1971'de yayımlanan meşhur kitabından sonra adalete ilişkin siyasal felsefe literatürü daha da zenginleşti denebilir. Hayek'in, B. Barry'nin, M. Walzer'ın ve en son D. Schmidtz'in eserleriyle… Bu evrensel boyutu itibariyle adalet konusu, siyasî-ideolojik yelpazenin ne-resinde olursak olalım, hepimizi ilgilendiriyor. Ama biz Muhafazakâr Düşünce olarak adalet sorununun daha özel bir yanıyla da ilgiliyiz.
ADALET ve EŞİTLİK    /     Mustafa Erdoğan
Özet


ADALET: MUHAFAZAKÂR BİR GÖRÜŞ, Çeviren: Cennet USLU    /     John Kekes
Özet


RONALD DWORKİN'E GÖRE ANAYASANIN AHLAKSAL OKUNUŞU    /     Mehmet Turhan
Özet


TABİÎ HUKUK ve HUKUKÎ POZİTİVİZME GÖRE ADALET KAVRAMI    /     Kemal Gözler
Özet


ADALET KAVRAMI ve ADALETE İLİŞKİN BAZI TEORİLER    /     Adnan Küçük
Özet


SON OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE ADALET    /     Bedri Gencer
Özet


KLASİK OSMANLI ADALET REJİMİ ve 1839 GÜLHANE KIRILMASI    /     Nazım İrem
Özet


TANZİMAT'IN ERDEMİ: ÖZELEŞTİRİ ve ADALET PROBLEMATİĞİNİN İHYASI    /     Fatih Demirci
Özet


ADİL OLMANIN SÂİKİ OLARAK TANRI VE AHİRET    /     İlhami Güler
Özet


ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ ve ADALET    /     Ramazan Gözen
Özet


ULUSLARARASI HUKUKTA    /     Mehmet Dalar
Özet


Kadın
41-42


Muhafazakarlık
40


Muhafazakar Düşünceyi Etkileyen Düşünürler III
39


Muhafazakar Düşünceyi Etkileyen Düşünürler II
38


 Muhafazakarlık Nedir ?
    Muhafazakarlık nedir ?
    Muhafazakar Olmak Üzerine
    Muhafazakarlığın 10 Prensibi
 Gelecek Sayı
    43 - Doğu'nun Hikmeti
    44- İslam Medeniyetini Etkileyen Düşünürler - I
    45- İslam Medeniyetini Etkileyen Düşünürler - II
    46- İslam Medeniyetini Etkileyen Düşünürler - III
   
   
   
   
 Muhafazakar Düşünürler
    Robert NISBET
    Öncüler
    IX. Yüzyıl
    XX. Yüzyıl
    Türkiye’de Muhafazakâr Düşünceye Yakın Düşünürler
 Muhafazakar Literatür
    Muhafazakarlık Literatürü
 Yazarlarımız
Yazarlarımızı ve makale özetleri...

@ 2010  Orient Yayınları Web Master