Maalesef aramanızla eşleşen bir sonuç bulamadık.

- 31/03/2020 12:00

GELECEK SAYI

Muhafazakâr Düşünce Dergisi 58.Sayı Makale Çağrısı- “Milli Egemenlik”

Önümüzdeki yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını idrak edeceğiz. Kuşkusuz parlamento tarihimiz 1920’den daha geriye, 1876’ya dek gidiyor. 23 Nisan 1920 tarihi, milli egemenliğin tüm veçheleriyle hayata geçmesi bakımından oldukça önemli bir dönüm noktası. Bu süreç, aynı zamanda milli iradenin toplumun geleceği açısından yegane belirleyici unsur olduğu anlayışını hâkim kıldı. Elbette milli egemenlik kavramı, kendi tarihi gelişim süreci açısından belirli aşamalardan geçti. İlk ortaya çıktığı dönemde devlet iktidarını meşrulaştırmakta kullanılan hukukî bir araç olan egemenlik, zamanla millet iradesinin yansımasının en önemli aracı oldu. Günümüzdeki tartışmalar ise kavramın ifade ettiği anlam kadar gelecekteki durumunu da anlamayı amaçlıyor. Muhafazakar Düşünce dergisi olarak önümüzdeki sayımızı milli egemenlik tartışmalarına ayırdık. Bu bakımdan, tarihten siyasete sosyolojiden uluslararası ilişkilere geniş bir yelpaze çerçevesinde katkılarınızı bekliyoruz.

 

-Milli Egemenlik Fikrinin Gelişimi

-Milli Egemenlik ve Fransız Devrimi

- Siyasal İdeolojilerin Milli Egemenlik Fikrine Bakışları

-Muhafazakârlık ve Milli Egemenlik

-Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Milli Egemenlik

-Birinci Meclisin Düşünce Yapısı

-Tek Parti Dönemi ve Çok Partili Hayatta Milli İrade

-Milli Egemenlik ve Meclis

-Milli Egemenlik ve Cumhuriyet

-Milli Egemenlik ve Demokrasi

-Milli Egemenlik ve Temsil

-Milli Egemenlik ve Kemalizm

- Türk Modernleşmesi Açısından Milli Egemenlik

-Türkiye’de Darbeler ve Meclis

-Küresel Siyaset ve Milli Egemenlik

-21. Yüzyılda Milli Egemenlik

-Uluslararası Kurumlar ve Milli Egemenlik

-Milli Egemenliğin Geleceği

 

Notlar:

Sayımızda yukarıda belirtilen dosya konusu haricinde de çalışmalara yer verilebilecektir.  

Dergimizin internet sayfasında bulabileceğiniz şekil kuralları çerçevesinde hazırlayacağınız makalelerinizi 31 Mart 2020 tarihine kadar muhafazakardd@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

VİDEOLAR