Maalesef aramanızla eşleşen bir sonuç bulamadık.

56. Sayı Makale Çağrısı - Barış ve Savaş

56. sayı Makale çağrısı

BARIŞ ve SAVAŞ

Siyasete ve siyasetin doğasına yönelik çalışmalarda en fazla karşımıza çıkan kavramlardan ikisi savaş ve barıştır. Her iki olgu da yalnızca insanları ve toplumları değil topyekûn medeniyetleri etkilemiştir. Savaşlar, teknolojinin gelişmesi açısından en önemli dönüm noktaları olmuş; barışlar ise hukukun ve felsefenin inşasını sağlayan araç görünümü kazanmıştır. Diğer taraftan felsefenin çıktığı dönemden itibaren savaş ve barışın birbirlerini tamamlayan kavramlar olduğu düşüncesi genel bir kabul görmüştür.
Geride bıraktığımız çağ ise savaşın ve barışın değerlendirilmesi açısından yeni sorunlara sahne olmuştur. Öncelikle 20. Yüzyılda insanlığın gördüğü en büyük kitlesel kıyımlara neden olan iki büyük savaş yaşanmıştır. Aynı süreçte, ulus-devlet modelinin güçlenmesiyle savaş olgusu yeni bir anlam ve içeriğe bürünmüştür. İkinci Dünya Savaşının ardından ortaya çıkan Soğuk Savaş yılları ise dünyanın her yerinde siyaseti etkilemiş ve uluslararası ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu bakımdan savaş kavramını dini, iktisadi, siyasal, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla ele almak mümkündür. Aynı durum barış için de geçerlidir. Kendisini çevreleyen ekonomi-politik şartlara ilaveten, mitolojik mistifikasyonlar, tarihsel kimlikler, dini saikler savaş ve barış konularını karmaşık hale getirmektedir.

Bu düşünceden hareketle Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak barış ve savaş diyalektiğine odaklanıyoruz. Kendilerini çevreleyen sosyolojik, ekonomi-politik çevre ile birlikte ele alınması gereken barış ve savaş kavramlarını incelemek amacıyla şu konularda çalışmalarınızı bekliyoruz.

Konular:

 • Barış ve Savaşın Doğası
 • Savaş Etiği, Hukuku
 • Sürdürülebilir Barışın Tesis Edilmesi
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • Siber Savaşlar
 • Biyolojik Savaşlar
 • Savaş Kuramları
 • Savaştan Barışa, Barıştan Savaş Geçiş
 • Barış, Savaş ve Medya
 • Barış, Savaş ve Edebiyat
 • Savaş ve Barışın Bir İmkânı Olarak Teknoloji
 • Kültürel Irkçılık
 • Savaş Etiğini ve Masumların Hakkını Nasıl Koruyabiliriz?

Notlar

 • Yazı çağrısından hareketle yukarıda belirtilen başlıkların haricinde de çalışmalar kabul edilecektir.
 • Makalelerinizi 3 Mart 2019’a kadar muhafazakardd@gmail.com veya slmnkesgin@gmail.com adresinde gönderebilirsiniz.

Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Tübitak-ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

Tanıtım Filmimiz

VİDEOLAR