Yazara Notlar

1. Muhafazakâr Düşünce ulusal hakemli bir bilimsel dergidir. Her sayıda farklı dosya
konuları işlenir; bunun yanı sıra dosya dışı önemli çalışmalara da yer verilir.
2. Gönderilecek çalışmalarda metin içi-APA atıf yöntemi kullanılmalıdır.
3. Çalışmalarla birlikte, 250 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet, 10 kelimeyi
geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler iletilmelidir. Ayrıca
yazarla irtibat için gerekli iletişim bilgileri de gönderilmelidir.
4. Muhafazakâr Düşünce’ye gönderilen çalışmalar, Times New Roman tipinde, bir
buçuk aralıklı olarak A4 boyutunda 22 sayfayı (En az 3.500 en fazla 6.500 kelime,)
geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
5. Muhafazakâr Düşünce’de yayınlanacak çalışmaların imlâ ve noktalamasında
yazarın tercihleri geçerlidir; ancak sehven yapıldığı varsayılan hatalar düzeltilir.
6. Gönderilen çalışmaların yanıtlama süresi 60 gündür. Bu süre içerisinde
yanıtlanmayan çalışmalar ulaşmamış demektir. Çalışmalarla ilgili, hakemlerden
edinilen olumlu ya da olumsuz görüş, çalışmanın yazarına bildirilir; gerekli
düzeltmeler istenir.
7. Muhafazakâr Düşünce’de yayınlanan çalışmaların fikrî sorumluluğu yazarlarına
aittir. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayın hakkı Muhafazakâr Düşünce’ye
aittir.
8. Muhafazakâr Düşünce’de yayınlanan polemik konusu olan çalışmalarda yazarlara
en fazla 2 kez cevap yazma hakkı tanınır.
9. Muhafazakâr Düşünce’de yayınlanan çalışmaların yazarlarına yazıların
bulunduğu sayıdan iki adet; yayın ve danışma kuruluna ise her sayıdan birer adet
gönderilecektir.
10. Muhafazakâr Düşünce’ye yazı göndermek için aşağıdaki adres kullanılacaktır:
muhafazakardd@gmail.com
11. Gelecek sayının dosya konusu Web sitemizin “Duyurular” kısmında  yayınlanacaktır.