Maalesef aramanızla eşleşen bir sonuç bulamadık.
Dergi
Sayı: 11

Devrim I

Devrim, muhafazakar düşüncenin ortaya çıkışında belirleyici rol oynamış en önemli kavramlardan biridir. Devrimin temsil ettiği tarihten kopuş karşısında muhafazakarlık ideolojisi, geleneğin, tarihin ve objektif düzenin önemine işaret etmiştir. Fransız Devrimi ise bu çerçevede rasyonalist bireyselciliğin zirveye çıktığı ve iktidara geldiği bir anı temsil etmektedir. Muhafazakarlık ideolojisinin temel kitabı olan Reflections’ın tam da Fransız Devrimine bir tepki olarak kaleme alınmış olması bir tesadüf değildir. Burke Reflections’da, günümüze dek muhafazakarlık ideolojisinin ana kavramları olan gelenek, soyut akla güvensizlik, mükemmel
olmayan insan gibi konuların önemini, Fransız Devrimi’ni eleştiri bağlamında vurgulamıştır. Türkiye’de bugüne kadar, genel olarak devrim, özel olarak da Fransız Devrimi liberal ya da sosyalist bakış açılarıyla ele alınmıştır. (Şunu da vurgulamak gerekir ki, devrim ve Fransız Devrimi konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu bilimsel düzeyi düşük çalışmalar olagelmiştir.) Bu konuların bir de, devrimin doğrudan muhatabı olan muhafazakarlık ideolojisi açısından ele alınması büyük bir gereklilikti. Muhafazakar Düşünce bu açığı gidermek amacıyla, kapsamlı ve nitelikli yazıların yer aldığı bu sayısında, devrimi
ve Fransız Devrimi’ni konu alan nitelikli çalışmalarla Türkçe literatüre ciddi bir katkıda bulunmuştur.Reflections hala Türkçe’ye çevrilmediği için, biraz da bu açığı kapatmak amacıyla, dosyamızın ilk makaleleri Burke’ün ve düşüncelerinin ele alındığı yazılardan oluşmaktadır. Canatan ve Adadağ’ın makalelerinde ise güncel ve evrensel bir sorun olarak Fransız Devrimi derinlemesine ele alınmaktadır. Daha sonra ise
devrimi daha teorik ve objektif düzeyde ele alan Güngör ve Bostancı’nın makaleleri yer almaktadır. Bu arada Güngör’ün, bu sayıdaki devrimle ilgili üçüncü makalesiyle birlikte devrim kuramı konusunda Türkçe literatüre önemli bir katkı yaptığını vurgulamak yerinde olacaktır. Carlson ve Kılıç’ın makaleleri devrim ve din ilişkisini inceleyen önemli iki yazı olarak dosyadaki yerlerini almıştır. Aydın ve Gündüz’ün makalelerinde Rousseau, şimdiye kadar pek anlatılmayan yönüyle, karşı-aydınlanmacı yönüyle ele alınmıştır. Georgeon’un şimdiye kadarTürkçe’ye çevrilmemiş makalesinde özetle İttihat Terakki’nin Fransız Devrimi’nin
sloganlarını nasıl benimsediği ve dönüştürdüğü işlenmiştir. Son olarak Yalçın Akdoğan makalesinde, Ak Parti’nin Muhafazakar Demokrat kimliğine yapılan eleştirilere cevap vermiştir. Devrim konusuna devam edeceğimiz yeni sayımızda buluşmak üzere…

Muhafazakâr Düşünce

Daha Fazla Göster

Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Tübitak-ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

MOBİL UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN

Tanıtım Filmimiz

VİDEOLAR

ETKİNLİKLER

VEFATININ 50. YILINDA ALİ FUAT...

Sempozyum Tarihi 19 Aralık 2017 olarak değiştirilmiştir! Sempozyum Duyurusu VEFATININ 50. YILINDA ALİ FUAT BAŞGİL SEMPOZYUMU 19 Aralık 2017, Ank...

Detaylar
İslam Medeniyetini Kuran Düşün...

İslam medeniyetinin bir krizde olup-olmadığı konusundaki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. İslam dünyasında dinsel ş...

Detaylar
MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU...

Açılış Konuşmaları  Selamlama: Serhat Buhari BAYTEKİN Muhafazakâr Düşünce Dergisi Editörü Prof. Dr...

Detaylar