SON SAYIDAN

VEFATININ 50. YILINDA ALİ FUAT BAŞGİL SEMPOZYUMU

muhafazakar-dusunce-sayi-51-thumbnail

!!!SEMPOZYUM TARİHİMİZ  DEĞİŞMİŞTİR!!!

Sempozyuma katılım için sayfanın altındaki formu doldurunuz.
VEFATININ 50. YILINDA
ALİ FUAT BAŞGİL SEMPOZYUMU
Salı, 19.12.2017 Grand Ankara Otel

09:00   Sergi Açılışı

          “Ali Fuad Başgil’e Armağan” kitabının tanıtımı

09:30   Ali Fuad Başgil Belgesel Gösterimi

09:45   Açılış Konuşmaları

Doç. Dr. İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

Kültür ve Turizm Bakanı

11.00   I. Oturum

BİR TÜRK ENTELEKTÜELİ PORTRESİ: BAŞGİL

Oturum Başkanı: Beşir Ayvazoğlu 

Ali Fuad Başgil’in Bir Entelektüel Olarak Portresi

Prof. Dr. Alaattin Karaca 

Dayatmacı Dil Politikası Karşısında Ali Fuad Başgil 

Prof. Dr. Ejder Okumuş 

Olağanüstü Zamanlarda Bir Toplum İnsanı Portresi: 

Entelektüel-Akademisyen Ali Fuad Başgil

Prof. Dr. Aliyar Demirci 

“İki Dünya Arasında İrfan Sahibi Bir Entelektüel”

12:30   Öğle Yemeği

13:30  II. Oturum

BAŞGİL’İN DEVLET-HUKUK ve SİYASET ANLAYIŞI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa İsen 

Prof. Dr. Davut Dursun

Ali Fuad Başgil’in Hür Fikirler Mecmuası 

Doç. Dr. M. Said Kurşunoğlu 

Bilgeliğe Dayalı Bir Siyasetin İmkanı: Başgil’in Tavr-ı Siyasiyesi

Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener 

Ali Fuad Başgil’in Fikri Mirası; 

Demokrasi Yolunda Hürriyet Ve Hukuktan Taviz Vermeden Yürümek

Dr. Necdet Subaşı 

Sivil Bir Diyanet Mümkün mü? Ali Fuad Başgil’in Diyanet Projesi

15:45  III. Oturum

BAŞGİL’İN FİKRİ MİRASI ve “GENÇLERLE BAŞBAŞA” 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş

Dr. Mehmet Sılay

Ali Fuad Başgil Günlüğü

Dr. Selman Salim Kesgin 

Türk Muhafazakârlığında Başgil’in Yeri

Kürşad Birinci

Terakkici Muhafazakâr Bir Mütefekkirin Sivil Toplum Tecrübesi: Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti

Eyüp Beyhan 

Ali Fuad Başgil Çağın Gençlerine Ne Söylüyor

Grand Ankara(Rixos) Hotel

Ali Fuat Başgil, Doğu’nun kendi kültürüne yabancılaşmasının ve Batı medeniyetinin aldığı mesafe ile dünyayı sarmasının sancılarını bütün benliği ile hisseden ve hayatını, yönünü kaybetmiş Anadolu’nun yeniden dirilişine vakfeden hukukçu ve siyaset adamıdır. İnsanoğlunun yer yüzü macerasının başlangıcından bu yana mülkün yani ülke varlığının temeli sayılan adalet idealine hayatını adayan, itibar gören ve bunun yanında da uğruna eziyet çeken, onun yılmaz bekçilerinden olan bir Profesördür aynı zamanda. Amacımız, Başgil’in söz konusu etkisini ve farklı özelliklerini, alanında yetkin araştırmacıların katılımıyla bir günlük sempozyumla ortaya koymak, Türk hukuk dünyasında ve fikir hayatında önemi son derece büyük bir hukuk profesörünü anmak, vefatının 50. yılında onu onurlandırmaktır.

Prof. Başgil başta hukuk olmak üzere edebiyat, siyaset, felsefe alanındaki yetkinliğini taçlandıran akıcı üslubu ve dinleyenleri saran hitabet tarzı ile öğrenci ve sevenlerinin ilgi, alaka ile takip ettikleri bir şahsiyettir. Bu sempozyum, içinden geldiği Türk medeniyetini ve daha sonradan öğrendiği Batı medeniyetini iyi şekilde tahlil etmiş, bu nedenle de ne koşulsuz Batı hayranı ne de onun ilmine gözlerini yuman bir Doğu alimi olmuş olan Ali Fuat Başgil’i vefatının 50. yılında anılmasına vesile olacaktır.
Bu sempozyum da Türkiye’de entelektüel bilgi ve birikimleriyle dikkat çeken Başgil’in öncülüğünü yaptığı alanlarda, onun yazılarını tahlil etmiş; akademisyen, aydın, yazar, gazeteci ve benzeri önemli isimleri bir araya getirerek onlardan Ali Fuat Başgil’in fikirleri hakkında sunumlar yapmaları istenecektir. Bunların çerçevesinde konunun etraflıca tartışılmasını mümkün kılacak bir ortam oluşturulacaktır. Sunum, tartışma ve değerlendirmelerin yapılacağı faaliyet bir gün sürecek bir sempozyum şeklinde organize edilecektir. Daha sonra konu ile ilgili makaleler ve tebliğler toplanarak yayın yapılması suretiyle entelektüel dolaşıma girmesi sağlanacaktır.

– Sempozyuma katılım ücretsizdir.

– Katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurmaları rica olunur.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Yaşadığınız Şehir (gerekli)

Recent Posts

Ocak, 2016

 • 5 Ocak

  Muhafazakârlığın Anlamı – Owen Harries

  Muhafazakârlık konusunda kalem oynatmak hiç de kolay bir iş değildir. Öncelikle, eğer okuyucu kitleniz eğitimli orta sınıfın mümessil bir numunesi değilse muhtemelen başlığınıza husumet besleyecek veya en azından başlığınızın ciddî bir entellektüel dikkate değip değmediğinden şüphe edecektir. Uzun zaman önce, John Stuart Mill o meşhur yaftasıyla Muhafazakâr Partiyi “aptal parti” ...

  Devamı »

Eylül, 2015

 • 26 Eylül

  Muhafazakâr Siyasetin Temelleri – Bekir Berat Özipek

  Bir düşünce geleneği ve bir ideoloji olarak muhafazakârlık siyasete nasıl bakmaktadır, nasıl bir siyaset öngörmektedir ve onu rakibi olduğu siyasi ideolojilerden ayıran temel özellikleri nelerdir? Benim tebliğim, muhafazakâr siyaseti tanımlayabilmek için gerekli olan bu soruların cevaplarını konu almaktadır. Muhafazakârlığın benimsediği siyaseti anlamak, her şeyden önce, onun siyasete bakışını belirleyen felsefi ...

  Devamı »
 • 23 Eylül

  Muhafazakârlık ve Değişim: Değişime Direniş mi Yoksa İhtiyatlı Değişimi Savunmak mı? – Mehmet Akıncı

  ÖZET Çalışmanın temel amacı muhafazakârlık ve değişim ilişkisini irdelemektir. Muhafazakâr düşünce ile değişim arasındaki ilişkiyi anlamlı değerlendirebilmek için öncelikle muhafazakârlık kavramı tanımlanmıştır. Burada muhafazakârlığın tanımlama güçlüğüne özellikle dikkat çekilmiştir. Daha sonra muhafazakâr düşüncenin epistemolojisi, toplum kavrayışı, bireyi ele alışı gibi konular üzerinden muhafazakârlık ve değişim konusu incelenmiştir. Çalışmada muhafazakârlığın değişimi ...

  Devamı »
 • 23 Eylül

  Muhafazakâr Siyasi Düşünce Kavramı Üzerine- Hasan Hüseyin Akkaş

  ÖZET Muhafazakârlık kavramının tanımlanmasını güçleştiren iki temel neden vardır. Birincisi muhafazakârlıkla ilgili tanımlamalar genellikle geçmişin hikmetleri (wisdoms) üzerinden yapılmakta ve gelecek, geçmişin referansları ile açıklanmaktadır. İkincisi muhafazakârlık, gelecek yönelimli ve değişimi esas alan tüm teorik çalışmalara, yasal dayanaklara ve toplumsal pratiklere temkinli yaklaşan ve hatta direnç gösteren bir düşünce olmaktadır. ...

  Devamı »
 • 23 Eylül

  Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler* – Edmund Burke

  Büyük İngiliz devlet adamı Edmund Burke (1729-1797), “Tüm vakalar bir araya gelse bile Fransız Devrimi’nin yerini tutamaz; Fransız Devrimi dünyada şimdiye kadar gerçekleşmiş en şaşırtıcı hadisedir,” demişti. Burke, devrimden hiç hoşlanmamıştı, çünkü bu devrim onun siyaset ve insan doğası üzerine bildiği her şeyi altüst etmişti. Bu yüzden, onun “muhafazakârlık felsefesi”ni ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Süreklilik ve Değişim – Russel Kirk

  Muhafazakâr kelimesinin en çarpıcı tanımı Abrose Bierce’in Devil’s Dictionary adlı sözlüğündeki tanımdır: “Muhafazakâr (ad). Var olan şerlere tutkun bir devlet adamıdır; bu bakımdan mevcut şerleri başka şerler ile değiştirmek isteyen liberallerden farklıdır.” Daha yumuşak şekilde ifade eder¬sek, muhafazakârın kökleri geçmiştedir ve süreklilik arar; liberal ise geleceğe ilişkin görüşüyle iftihar eder ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Muhafazakârlık Nedir?

  MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? JOHN KEKES Çeviren: Ali Kemal Yıldırım• GİRİŞ Muhafazakârlık siyasal bir ahlaktır. Siyasaldır çünkü bir toplumu iyi yapan siyasal düzenlemeleri amaçlamaktadır, ahlakidir çünkü bir toplumun, içinde yaşayan insanlara iyi -başkalarını hoşnut eden ve yararlı- yaşamlar sürmesini sağlaması halinde, o toplumun iyi olduğunu kabul eder. Kısmen, muhafazakârların muhafaza edilmesi gereken ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Muhafazakâr Bireycilik Üstüne

  MUHAFAZAKÂR BİREYCİLİK ÜSTÜNE Shirley Robin LETWIN Bireycilik, muhafazakârlar için can sıkıcı bir konudur. Bir yandan, bireyciler, mahremiyet, kendi kendine yetme, kişisel bağımsızlık gibi, muhafazakârların ilgilenmeleri gereken birçok şeyi savunur gibi görünürler. Bireyciler, Burke’ün Fransa’daki kral katillerini sorumlu tutması vebazı muhafazakârların da en azından sosyalist hükümetin yaptıklarını suçlaması gibi, ‘bireylerin arzu, ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Muhafazakâr Olmak Üzerine

  MUHAFAZAKÂR OLMAK ÜZERİNE* Michael Oakeshott Çeviri: İsmail Seyrek** Muhafazakâr olarak bilinen tavırdan genel açıklayıcı prensiplerin çı¬karılmasının imkânsız olduğu (veya eğer imkânsız değilse, o zaman bu¬na kalkışmanın faydalı olmayacak şekilde ümitsizliği) yönündeki genel inanç, benim paylaştığım bir inanç değildir. Genel düşünce üslûbu için¬de muhafazakâr davranışın isteyerek açıklama uyandırmaması ve sonuç olarak ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Muhafazakârlık Nedir?

  MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? JOHN KEKES Çeviren: Ali Kemal Yıldırım• GİRİŞ Muhafazakârlık siyasal bir ahlaktır. Siyasaldır çünkü bir toplumu iyi yapan siyasal düzenlemeleri amaçlamaktadır, ahlakidir çünkü bir toplumun, içinde yaşayan insanlara iyi -başkalarını hoşnut eden ve yararlı- yaşamlar sürmesini sağlaması halinde, o toplumun iyi olduğunu kabul eder. Kısmen, muhafazakârların muhafaza edilmesi gereken ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Gelenekselcilik

  GELENEKSELCİLİK Edmund Burke Derleyen: John Kekes Çeviri: Bilal CANATAN ÖZET On sekizinci yüzyılın kökten devrimcileri, insanın ahlakî iyiliğine, bilimin ve aklın gereği olan ilkeleri bilme ve hayata geçirme konusunda insanın entellek-tüel yeterliliği¬ne büyük güven duyuyorlardı. Burke bu güven duygusunu pay-laşmıyordu ve “çıplak ve titrek insan doğasının” sadece köklü bir toplumun ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Fransız Devriminin Hataları

  III. FRANSIZ DEVRİMİNİN HATALARI 1. FRANSIZLAR, ESKİ DEVLETLERİNİ YIKMA YERİNE YAPILARINI ATALARININ KENDİLERİNE BIRAKTIKLARI TEMEL ÜZERİNE İNŞA ETMELİLERDİ Eğer memnun olduysanız, örneğimizden faydalanabilir ve ayağa kaldırılmış özgürlüğünüze benzer bir şeref atfedebilirdiniz. Ayrıcalıklarınız, devam etmeseler de unutulmuş değildirler. Sizin sahipliğiniz altında değilken, anayasanızın kullanılmaz hale geldiği ve harap olduğu doğrudur; fakat ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Edmund Burke’ün Tarih Görüşü

  Edmund Burke’ün Tarih Görüşü John C. Weston, JR. Benim bildiğim kadarıyla Edmund Burke’ün tarih teorisiyle ilgili daha önce bir çalışma yapılmadı. Bu durumu haklılaştırabilecek temel iki tane neden bulunmaktadır. Birincisi, bazılarının iddia ettiği gibi, Burke, Romantik tarih teorisinin “temel kurucusu” olduğu için, onun tarih teorisi, Romantizm olarak isimlendirilen karmaşık düşünce ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Gelenekselciliğin Pınarları: Edmund Burke ve Ahmet Cevdet

  Gelenekselciliğin Pınarları: Edmund Burke ve Ahmet Cevdet Bedri Gencer Bu yazıda amacımız, özellikle Fransız Devrimi vesilesiyle modern dünyaya yönelttiği eleştirisiyle muhafazakâr düşüncenin temellerini atan İngiliz filozof Edmund Burke(1729–1797) ile XIX. asırda aktif bir muhafazakâr olarak öne çıkmış Osmanlı âlim ve devlet adamı Ahmet Cevdet(1823–95)’in temel noktalar etrafında görüşlerini mukayese etmektir. ...

  Devamı »
 • 5 Eylül

  Adalet: Muhafazakâr Bir Görüş

  ADALET MUHAFAZAKÂR BİR GÖRÜŞ John KEKES Çeviren: Cennet USLU I. İKİ SUAL Varsayın ki, bir topluma iki kalıptan birini uygulama yetkisine sahipsiniz. Bu kalıplardan ilkinde, iyi ve kötü şeyler insanlar arasında rasgele olarak dağıtılır. İkincisinde ise tam olarak bazı iyia ve kötü şeyler vardır ve iyi insanlar iyi şeylere, kötü ...

  Devamı »