Maalesef aramanızla eşleşen bir sonuç bulamadık.
Dergi
Sayı: 39

Muhafazakâr Düşünceyi Etkileyen Düşünürler III

Muhafazakâr Düşünce’den Türkiye son on yıldır her alanda muazzam bir değişim içinde. Fakat bu değişim, bir vakitler olduğu gibi eskiyi yıkan, gelenekseli berhava eden, kadim değerleri bir kalemde silen bir yenilenme değil. Gecekondu tarzı bir değişim değil. Bu değişim kökü mazide olan sağlam ve esaslı bir değişim. Bu değişim, bu ülkenin vazgeçilmez sabitelerine bağlı bir yenilenme. Gelenekseli asrın idrakine uygun bir şekilde yeniden üreten, yeniden okuyan ve yeniden yorumlayan bir yenilenme. Muhafazakar Düşünce Dergisi olarak bu muazzam değişim hamlesinin kültür ayağında önemli bir misyon üstlendik. Esaslı katkı sağladık. Düşünce dünyamızı, unutulmuş değerleri gündeme getirmek suretiyle yeniden harekete geçirdik. Önemli telif eserler yayınladık; önemli tercümeler yaptık. İrfanımızın sabitelerini yeniden keşfettik. Pergelin sabit ayağı neyi işaret ediyorsa biz de onlara yöneldik. Onları yeniden okuduk, yeniden yorumladık ve kamuoyunun bilgisine sunduk. Bir vakitler halının altına süpürülen, görmezden gelinen, dudak bükülen değerlerimizi günyüzüne çıkardık. Gündeme getirdik. Şunu gördük ki, unutulmuş değerlerimize dönük gizli bir talep varmış. Bir susamışlık varmış. Siz değerli okurlarımızın yayınlarımıza olan ilgisi yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere. Sizlerin bu talebi devam ettiği müddetçe daha nice on yıllara erişeceğimizden kuşkumuz yok. Son sayılarımızda kadim medeniyetimizin son yüzyıldaki işaret taşları olan düşünürlerimizi gün ışığına çıkarıyoruz. Bu sayımızla birlikte üç sayılık serimizi tamamlamış olacağız. Çok önemli bir işe aracılık ettiğimizi düşünüyoruz. Yeni  Türkiye inşa edilirken mutlaka yararlanılması gereken isimleri, esaslı düşünceleriyle birlikte yetkin yazarların katkılarıyla sunuyoruz. Öyle olduğu için de siz
değerli okurlarımızdan büyük beğeni görüyoruz. Dergilerimiz kısa zamanda tükeniyor. Sizler talep ettikçe bizler arzetmeye devam edeceğiz.Bu sayıda Ahmet Cevdet Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Erol Güngör, Ali Fuat Başgil, Cemil Meriç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin Türkiye muhafazakârlığına etkilerini değerlendireceğiz.
Bedri Gencer’in ufuk açıcı çalışmasıyla ele aldığı Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı’nın son dönemlerine damgasını vurmuş önemli devlet ve fikir adamlarındandır. Gencer’e göre Ahmed Cevdet’in çağdaş Türk muhafazakâr düşüncesi üzerindeki etkisi, epistemolojikten ziyade ontolojik faktörle açıklanabilir. Cevdet’in muhafazakârlığı, modernleşme sürecine karşı bir
İslâmî aktivizm ile kendini gösterir. Mecelle’yi hazırlayan komisyonun da başkanı olan Cevdet’in temsil ettiği muhafazakârlık, genel anlamda ütopyacılık ve devrimciliğe karşı bir tutumu simgeler. Mahmut Akın ‚geçtiğimiz asrın en önemli şairlerinden birisi olmasının yanında, Türkiye’de muhafazakâr siyasal kültürün önemli bir kanaat önderi‛
olarak tanımladığı Necip Fazıl’ı ‚Muhafazakâr Siyasal Kültürde Bir Sembol Olarak Necip Fazıl‛ başlıklı çalışmasıyla inceliyor. Muhafazakâr siyasal kültürde Necip Fazıl’ı önemli bir sembol haline getiren etkenlerin başında onun uzun yıllara dayanan mücadelesi gelmektedir. Düşüncesindeki karşıtlıkların mücadelesinde pratiğe dönüşmesinin ve özellikle de cesaretinin ‚Üstad Necip Fazıl‛ haline gelmesinde önemli bir yeri vardır. Pek çok insanın sessizliğe kaçtığı/kaçırıldığı bir ortamda O, cesaretiyle öne çıkmış, inandığı fikirlerden geri
adım atmamıştır. Necip Fazıl’ın siyasal kültüre önemli bir etkisi de milliyetçilik ile İslam arasında kurmaya çalıştığı bağdır. Her ne kadar Türkiye’de siyasal anlamda muhafazakârlık ve milliyetçilik arasında bir ayrışmanın varolduğu söylense bile Milliyetçilik, hâlâ Türkiye’de sağ siyasetin önemli unsurlarından birisidir ve muhafazakâr kesimde bir karşılığı vardır. Türkiye’nin modernleşmesi serüveni boyunca milliyetçilik; ırk, dil ya da kültür temelinde tanımlanmış ve siyasal alana bu çerçevede yansımıştır. Faruk Karaaslan ve İbrahim Nacak tarafından hazırlanan ‚Erol Güngör Düşüncesinde Muhafazakâr Temalar‛ çalışma düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Erol Güngör’ü muhafazakârlık perspektifinden değerlendiriyor. Son dönem çalışmalarında milliyetçi bir çizgiden muhafazakâr bir çizgiye kayan Güngör’ün muhafazakâr duruşu toplumsal değişim karşısındaki tavrı özelinde değerlendirilebilir. Ancak Onun muhafazakâr düşünceye katkısı sadece değişim konusundaki görüşleri ile sınırlı değildir. Onun tarih şuuruna verdiği önem, kültür meselesini ele alışı, ideal aydın tipolojisi, dini değerleri merkeze alması ve milletin menfaatini temele alan sosyal bilim çabası muhafazakâr düşünceye katkıları olarak değerlendirilebilir…

Daha Fazla Göster

DERGİ İÇERİĞİ

Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Tübitak-ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

MOBİL UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN

Tanıtım Filmimiz

VİDEOLAR

ETKİNLİKLER

VEFATININ 50. YILINDA ALİ FUAT...

Sempozyum Tarihi 19 Aralık 2017 olarak değiştirilmiştir! Sempozyum Duyurusu VEFATININ 50. YILINDA ALİ FUAT BAŞGİL SEMPOZYUMU 19 Aralık 2017, Ank...

Detaylar
İslam Medeniyetini Kuran Düşün...

İslam medeniyetinin bir krizde olup-olmadığı konusundaki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. İslam dünyasında dinsel ş...

Detaylar
MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU...

Açılış Konuşmaları  Selamlama: Serhat Buhari BAYTEKİN Muhafazakâr Düşünce Dergisi Editörü Prof. Dr...

Detaylar